Заједница електротехничких школа Србије

Заједница електротехничких школа Србије

На основу закона о основама система образовања и васпитања и Закона о предузећима 11. марта 2004. године, закључен је Уговор о оснивању Заједнице електротехничких школа Србије између: Електротехничке школе "Никола Тесла", Београд, Електротехничке школе "Никола Тесла", Ниша,  Електротехничке школе "Михајло Пупин", Новi Сад и Прве техничке школе, Крагујевц, као оснивача Заједнице електротехничких школа Србије.

Програмско деловање Заједнице је, између осталог, организовање и координација активности школа ради ефикаснијег и рационалнијег остваривања наставних планова и програма, организација стручног усавршавања наставника, организација такмичења, сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја - израда правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника, израда норматива о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава, учешће у Концепцији средњег стручног образовања у Србији: план уписа, иновирање постојећих и увођење нових образовних ( огледних ) профила...

Органи тела Заједнице су:
Скупштина Заједнице, Извршни одбор, Надзорни одбор, Председништво и Активи.
Активи Заједнице:
Актив Београд ( подручне јединице: Београд Јужни Банат, подунавски округ, Колубарски округ и Мачвански округ ),
Актив Нови Сад (подручне јединице: Нови Сад, Зрењанин и Сомбор ),
Актив Ниш ( подручне јединице: Ниш, Зајечар, Пирот, Прокупље, Лесковац и Косово и Метохија) и
Актив Крагујевац ( подручне јединице: Крагујевац, Ужице и Краљево ).

У Заједници Електротехничких школа Србије учлањено је 75 школа.
На иницијативу и у организацији Електротехничке школе "Никола Тесла" из Београда школске 1993./1994. године започињу такмичења ученика електротехничких школа Србије из подручја рада електротехнике. Од тада на свим такмичењима ,  наша школа је освајала ПРВА МЕСТА у укупном пласману и проглашавана најбољом и најуспешнијом школом на такмичењу.
Покровитељ републичког такмичења је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.