документа школе

ДОКУМЕНТА ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА

2023. год

Финансијски план 2023. год

План јавних набавки 2023. год

2022. год

Финансијски план 2022. год

План јавних набавки 2022. год

2021. год

Финансијски план 2021. год

План јавних набавки 2021. год

2020.г.

Финансијски план 2020.г.

План јавних набавки 2020.г.

2019.г.

Финансијски план 2019.г.

План јавних набавки 2019.г.

2018.г.

Финансијски извештај за 2017г.

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛЕ

Годишњи извештај о раду школе 2018-2019. година

Годишњи извештај о раду школе 2017-2018. година

Годишњи извештај о раду школе 2016-2017. година

Годишњи извештај о раду школе 2015-2016. година

Годишњи извештај о раду школе 2014-2015. година

Годишњи извештај о раду школе 2013-2014. година

Годишњи извештај о раду школе 2012-2013. година

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

Годишњи план рада школе 2019-2020. година

Годишњи план рада школе 2018-2019. година

Годишњи план рада школе 2017-2018. година

Годишњи план рада школе 2016-2017. година

Годишњи план рада школе 2016-2015. година

Годишњи план рада школе 2015-2014. година

Годишњи план рада школе 2014-2013. година

Годишњи план рада школе 2013-2012. година

 

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

Европски развојни план

Развојни план школе 2017-2020. година

Развојни план школе 2014-2017. година

Извештај о реализацији развојног плана 2018-2019. година

Извештај о реализацији развојног плана  2017-2018. година

Извештај о реализацији развојног плана 2016-2017. година

Извештај о реализацији развојног плана 2015-2016. година

Извештај о реализацији развојног плана 2014-2015. година

 

ШКОЛСКА АКТА

Статут школе

Правилник о понашању ученика, запослених и родитеља ученика

Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности ученика

Правилник о мерама, поступку и начину заштите и безбедности ученика

Правилник о испитима

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Школски програм 2014. година

Анекс школског програма 2016. године

Анекс школског програма 2015. година

Анекс школског програма 2014. година

 

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА

Одлука о именовању лица за заштиту података о личности

објавила

наставница

Јасна Ристић