Електротехничар електронике

Електротехничар електронике

Да ли можете да замислите свакодневицу без мобилних телефона, рачунара, телевизора, апарата за домаћинство... Производња и сервисирање ових уређаја захтевају знање електронике. Рад у фабричким халама је аутоматизован, врло често роботи замењују људе, а ништа се не би могло остварити без електроничара. Прецизна дијагностика у медицини већ одавно није могућа без медицинских уређаја ЕКГ-а, ултразвучних апарата, магнетне резонанце... Деценијама дефицитарна струка електротехничара медицинских уређаја разлог је што је настава четвртог разреда орјентисана мултидисциплинарно као спој електронике и медицинских наука. Наши техничари могу да се запосле у медицинским установама или привредним друштвима које се баве овим уређајима. Истовремено смо желели да се приближимо гимназијама по критеријуму општег знања и омогућимо ученицима да се даље школују, а ипак останемо довољно блиски електротехничкој струци.

наставник Гордана Матовић

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ


СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

разред

Основе електротехнике

1, 2

Рачунарска графика и мултимедија

1

Практична настава

1, 2

Примена рачунара у електротехници

2

Електрична мерења

2

Електротехнички материјали

2

Електроника 1

2

Електроника 2

3

Основе телекомуникација

2

Дигитална електроника

3

Електронски појачавачи

3

Мерења у електроници

3

Рачунари и програмирање

3

Електроенергетика

4

Високофреквенцијска електроника

4

Електронски медицински уређаји

4

Микропроцесори са елементима програмирања

4

Основе аутоматског управљања

4

Економика и организација предузећа

4