Електротехничар процесног управљања

Електротехничар процесног управљања


Упознајте рачунаре. Упознајте уређаје из стварног света као што су сензори, дисплеји, машине, мотори... Научите да повежете рачунаре са стварним светом, да их програмирате тако да управљају разним процесима као што су грејање и хлађење, рад сигурносних и алармних уређаја, рад семафора, производња, контрола и паковање производа, генерисање сценских ефеката... Научите да примените рачунаре за прикупљање и приказивање информација из стварног света. Упознајте и микрорачунаре који нису постављени на сто, већ су уграђени у камере, мобилне телефоне, билборде, роботе, играчке, алате, справе, уређаје... Научите да програмирате микрорачунаре, тако да остваре функцију коју сте ви замислили и тако направите анимирани рекламни дисплеј, анимирану играчку, активирате неки уређај помоћу мобилног телефона и још много тога. Освојићете довољно практичног умећа да можете самостално да се укључите у свет рада и довољно широка знања да наставите школовање. Овај смер је осмишљен за све оне који желе да досегну толико далеко, колико их понесе њихова машта.

наставник Весна Стојановић-Јаћимовић

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

разред

Основе електротехнике

1, 2

Техничко цртање са нацртном геометријом

1

Практична настава

1, 2,3

Примена рачунара у електротехници

2

Електрична мерења

2

Електротехнички материјали

2

Електроника

2

Електричне инсталације и осветљење

2

Електричне машине са испитивањем

3, 4

Енергетска електроника

3

Елементи аутоматизације

3

Микроконтролери

3

Мерења у електроенергетици

3

Економика и организација предузећа

4

Основе аутоматског управљања

4

Управљање електромоторним погоном

4

Електрично покретање

4

  Програмабилни логички контролери   4