Електротехничар телекомуникација

Електротехничар телекомуникација


Савремене телекомуникације предсављају један од најважнијих облика људске делатности данас. Комуникације повезују цео свет: људе, идеје, пословe, процесе... Гледате ТВ на екрану вашег мобилног телефон? 3G, наравно, а ускоро и 4G. ADSL, абловски интернет, а још боље, бежично. Програмирајте своје уређаје и бићете ош успешнији. Потпуно дигитални свет биће ваш свет, јер ћете га најбоље разумети. Ученици образовног профила електротехничар телекомуникација стичу теоретска и практична знања у свим савременим областима телекомуникација: мобилне комуникације, рачунарске комуникације, интернет, оптичке комуникације, сателитске комуникације... Телекомуникације налазе примену у свим делатностима, па је могућност запошљавања велика: телекомуникационе компаније, производне фирме, радио и ТВ, поште, банке, железница, војска, полиција... За посао нећете имати проблема, ако сте млади и дигитални. БУДИТЕ ТЕЛЕКОМУНИКАТИВНИ!!!

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

разред

Основе електротехнике

1, 2

Рачунарска графика и мултимедија

1

Практична настава

1, 2

Примена рачунара у електротехници

2

Електрична мерења

2

Телекомуникациони водови

2

Електроника и материјали

2

Електроника 2 3

Дигитална електроника

3

Комутациона техника

3

Теорија телекомуникација

3

Основе технике дигиталног преноса

3

Основе програмирања

3

Телекомуникациона мерења

4

Телекомуникационе мреже и терминали

4

Системи преноса

4

Рачунарске мреже

4

Економика и организација предузећа

4