Администратор рачунарских мрежа

Администратор рачунарских мрежа

Желите да упознате рачунаре и рачунарске мреже? Упознајте их кроз квалитативан савремен образовно-васпитни рад, путем вежби и ефикасних метода рада. Научите да склапате и тестирате рачунаре, научите све о различитим оперативним системима, архитектури и топологијама рачунарских мрежа, Интернет сервисима, заштити рачунарских система и мрежа... Научите да примените рачунаре у пракси, програмирате и израдите Wеb странице, извршите тестирање мрежних инсталација, детектујете и отклоните квар на мрежним инсталацијама. Оспособићете се за инсталирања мрежног оперативног система, конфигурисање сервера за мрежни рад и подешавање сервиса на серверу. Имаћете довољно практичног умећа да се самостално укључите у свет рада и довољно знања за даље школовање. Овај смер је осмишљен за све оне који воле рад на рачунарима, оне који желе да иду у корак са савременом научном технологијом, научним достигнућима у области рачунарске технологије.

 

наставник Јања Говедарица

 

Од школске 2015/2016. године образовни профил администратор рачунарских мрежа је из огледног  прешао у редован профил. Установлјене су промене у предметима као и нови наставни планови и програми. Табелу са предметима можете погледати у приложеном документу.

ТАБЕЛА ПРЕДМЕТА ОД ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ

Табеле предмета по програму огледног профила

АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА


СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

разред

Рачунарски софтвер

1

Рачунарски хардвер

1

Основе електротехнике

1, 2

Мрежна опрема

1, 2

Електроника

2

Оперативни системи

2

Мрежни оперативни системи

3

Апликативни софтвер

2, 3

Обрада и пренос сигнала

3

Рачунарске мреже

3, 4

Предузетништво

4

Техничка документација

4

Администрирање рачунарских мрежа

4

Сервери

4

 

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

ПРЕДМЕТ

разред

Други страни језик

1,2,3,4

Историја

1

Екологија

1

Музичка уметност

1

Ликовна култура

1

Хемија

1

Физика

2

Технике мултимедија

2

Рачунарски интерфејси

2

Геометрија

2

Социологија

3

Програмирање

3

Алгебра са аналитичком геометријом

3

Једначине, диференцијални и интегрални рачун

4

Објектно орјентисано програмирање

4

Филозофија

4

Грађанско васпитање

1,2,3,4

Верска настава

1,2,3,4