прилог монографији ( 2005.г.- 2012.г.)

Увод


Велики је човек онај који својим умним даровима и способностима наткриљује остале људе, који као што пчела прикупља мед, прикупља знање и открива нове истине али све то крунише љубављу према човечанству да му помогне да што пре изађе из беда које га притискују.“ - Никола Тесла

Свака историја је, на посебан начин, темељ будућности у најсолиднијем смислу те речи. Овај Прилог Монографији  који после седам година од издавања прве књиге о Тесли стављамо пред читаоце, јесте покушај да се забележе значајни догађаји и промене у животу Школе како би наредне генерације могле да сагледају континуитет ове значајне просветне установе и у њему пронађу ослонац за оно што ће доћи .Намера нам је да се не забораве, или тек слабашном памћењу препусте догађаји о којима је реч, као ни људи који су носиоци тих догађаја. 

У периоду од 2006. до 2012. Електротехничка школа Никола Тесла наставила је да гради углед једне од најзначајнијих школа у српском средњошколском образовном систему. Не говоримо на овај начин о Тесли само зато што смо разним везама срасли са Школом, већ пре свега имајући у виду резултате наших ученика, који су прави показатељ квалитета наставничког кадра. Постоји ли бољи начин да се објасни сврсисходност и квалитет Школе у целини. 

Наизглед је лако упустити се у посао писања кратке историје Тесле“,  нарочито када се зна да смо пре седам година издали обилну монографију којом је обухваћено више од пола века постојања.. Тај огроман посао трајао је петнаестак година ако се узме у обзир  подсећање на зачетак те идеје, који дугујемо, добрим делом, онима који више нису међу нама. С друге стране, током овог најближег периода, догодиле су се крупне промене у интерном систему образовања у Тесли , које су пре свега биле уступак прилагођавању наставних садржаја одговарајућим потребама професионалних усмерења на пољу техничких занимања. Постали смо свесни све динамичнијих промена у науци и све изазовнијег стања на тржишту знања и његове примене. Кажемо наизглед“,  јер смо и после овог седмогодишњег периода дошли до истог сазнања -  они који буду настављали наш посао, кроз неке будуће Прилоге, схватиће колико је тешко описати живот који је садржајан у сваком свом кораку. То није тек маратонска трка са напретком технике у цивилизацијском смислу, то је слика једног живог, здравог организма који не стари.

Ова књига је пре свега посвећена ђацима „Тесле“,  а онда и многобројним колегама који су своје животно опредељење ставили у службу преношења знања онима који треба да наследе свет.  Посвећена је Николи Тесли без кога се наука не може замислити.


ВРЕМЕНА И ПРИЛИКЕ  

     

  У циљу обнављања и осавремењивања образовних садржаја и наставних планова, а у складу са праћењем актуелних токова у свету науке и просвете, Тесла је 2005/06. школске године добила нови образовни  профил - електротехничар процесног управљања (раније електротехничар електромоторних погона). Та новина у нашем интерном школском систему постигнута је у сарадњи са колегама из Заједнице електротехничких школа Србије, Заводом за образовање и унапређење наставе, а под покровитељством Министарства просвете Србије. Носилац овог пројекта био је Зоран Јаковљевић, а Ратко Опачић, дугогодишњи радник Школе и писац уџбеника, урадио је Правилник о нормативима опреме и наставних средстава. Иновирани су наставни планови и програми, што је допринело интересовању нових ученика за занимање које је до тада било донекле потцењено.

У оквиру постојећих и непромењених образовних профила такође је извршено освежавање наставних планова, опет у сарадњи са поменутим институцијама, како би се информативна вредност занимања што потпуније уклопила у  димензије његове касније професионалне примене. Донекле су том циљу прилагођени и програми ужестручних предмента  из профила електротехничар телекомуникација, рачунара, енергетике и електронике.

Током 2006./07. школске године добили смо образовне профиле - електротехничар мултимедија (оглед) који је изграђен на основи некадашњег профила електротехничар радио и видео технике, и администратор рачунарских мреза (оглед). Ратко Опачић и Ђуро Бобић активно учествују у реализацији ове иницијативе, пре свега прилагођавајући наставни план и програм једном новом, осавремењеном стручном формату. Оваквом понудом образовних профила повећали смо интересовање младих људи за Школу, допринели чињеници да се број ученика са бољим полазним успехом при упису повећао.

 За поменута нова занимања, али и у циљу унапређења постојећих старих занимања, опремљени су кабинети у којима се остварује настава савременим наставним средствима. Опремљен је Кабинет за софтвер, Кабинет за хардвер, Кабинет за рачунарске мреже, Кабинет за мрежну опрему, Кабинет за ПЛЦ, Кабинет за програмирање, Кабинет за АУЕМП, Кабинет за електронику и мерења, Кабинет за електричне инсталације, Мултимедијална учионица (за друштвене предмете), Кабинет за уметничке предмете и грађанско васпитање. Набавка опреме за поменуте кабинете остварена је у складу са материјалним могућностима Школе, али и уз значајну подршку донација које су пристигле захваљујуци посредовању колега професора, Ђурђић Ђукић Олге, Стојановић Слободана, Ђурић Мирјане, Бједов Милорада, али и појединаца који су имали значајна места у организационим телима Школе као сто је господин Цветковић Милутин, тадашњи председник Школског одбора.

Недостатак одговарајућег школског простора,  предуслов за извођење наставе која без рачунара губи основни смисао, превазиђен је захваљујући ангажману колега Весне Кнежевић - Радосављевић, Весне Марковић и Бранке Ранчић, које су оформиле школски Рачунски центар где се одржава настава примене рачунара, програмирања и рачунских мрежа. Овај за нашу Школу изузетно користан и значајан простор омогућио је колегама Небојши Марковићу и Драгану Стојановићу да у оквиру својих стручних надлежности подигну квалитет услова рада, информативног оснаживања Школе, како у погледу њене унутрашње организације, кроз базу података, тако и њеног изласка на интернационалну мрежу путем израде сајта.

Посебно занимљив искорак из уобичајене школске шеме јесте сада већ осам година дуга традиција учешћа наших ђака на Сајму предузетништва. Та привлачна радиност која се остварује у форми такмичења предузећанасталих у школским оквирима, има свој зачетак у пројекту сарадње  Владе Краљевине Норвешке и Министарства просвете Републике Србије. Тесла је сваке године излазила на ово такмичење,  константно освајајући награде за своје предузетничке пројекте. Захваљујући подстицајном утицају колеге Мирослава Цимеше, али и изванредном интересовању ученика за ову врсту активности, Школа је у доброј мери успела да омогући ученицима да практично уобличе своја знања  кроз организовану понуду конкретног производа.

У низу такмичења, о којима ће посебно бити речи, издваја се, у смислу креативности и конкретне примене знања, Републички конкурс који већ четири године расписује компанија Сименс под покровитељством Министарства просвете Републике Србије и Секретаријата за просвету града Београда. Тај по много чему значајан пројекат надметања средњошколаца у изради мултимедијалних презентација, отворио је још једна врата употребљивости и  представљања тог знања широј публици. Тесла је три пута, уз менторску подршку колегинице Јасне Ристић, успешно наступила на овом Конкурсу, последњи пут 2011. године.

  То је година  коју ће бележити сећање на дуготрајни и у посебном смислу исцрпљујући штрајк просветних радника. Посвећени борби за разне врсте опстанака, егзистенцијалних и професионалних, постали смо у једном тренутку, као Школа у целини, стављени пред резултате наших ученика, пре свега, пред којима падају у воду све наше побуне, гледајући из перспективе несаломивости знања и жеље за савлађивањем знања која по свему судећи има нека своја недодирљива правила. Та школска година као да се у једном тренутку претворила у сабрани бунт Квалитета против сваког облика уобичајеног Преживљавања, схваћеног у најширем смислу те речи. Донекле препуштени сопственој машти и релативно ослобођени понекад заморном школском свакодневицом, наши матуранти освојили су награде на такмичењима из електротехнике, али и на једном које је можда пресудно утицало на њихово животно опредељење – „Креирај будућност“.  Тема овог такмичења у изради мултимедијалних презентација била је Градови будућности“. Прво и друго место освојили су матуранти Електротехничке школе Никола Теслаиз Београда! Њихов град будућности био је скоро па савршени спој најновијих захтева у области енергетике, екологије и Теслиних радова на бежичном преносу. Градови на води били су понуда наших  матураната за решење разних проблема, од пренасељености, преко поплава, до заштите од земљотреса, несташице воде и енергије. Био је то тријумф знања удруженог са маштовитошћу која се ваљда само у матурантском узрасту може усправити у свој својој раскоши.

С обзиром на специфичност подручја рада, као и на динамични развој електротехнике у скоро свим видовима живота, годинама негујемо сарадњу како са домаћим институцијама просвете и науке, тако и са сродним установама у иностранству. Посета Норвежана, Италијана из миланске Средње техничке школе Марија Кири“,  сарадња са Средњом техничком школом из Птуја (Словенија), гости из Лондона, Америке, наградна путовања наших ђака у Аустрију, Мађарску, Кијев, Бања Луку...гостовање на московској телевизији, посета амбасадора Републике Грчке која је Тесли обезбедила вредну опрему за кабинет информатике, само су део богатог живота Школе. 

Током последњих десетак година Тесла је учествовала на многим такмичењима и постизала изузетне резултате,  што захтева посебно поглавље.

проф.Оливера Јовановић