Вест

13.05.2020.

Радно време школе до 29.05.2020.

На основу инструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр. 611-00-00360/2020-03 од 12.05.2020. године, у вези са поступањем средњих школа поводом отварања објекта за пријем ученика у току нормализације услова за време епидемије COVID-19.

Обавештавамо запослене, ученике, родитеље и остале странке, да ће секретаријат и рачуноводство у школи радити са странкама:

 од 10:00 до 11:00 часова до 29.05.2020. године.